Tác động của thu nhập và đô thị hóa đối với tiêu dùng thực phẩm của hộ gia đình

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 400
$54.90
DF-FOOD-DEMAND
ZIP

Sự thay đổi trong dân số, thu nhập, đô thị hóa và những thay đổi liên quan đến lối sống đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ thực phẩm và cấu trúc thực phẩm, và do đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực tổng thể của một quốc gia. Khi thu nhập tăng, sở thích ẩm thực thường dịch chuyển từ các loại ngũ cốc sang các mặt hàng có giá trị cao hơn như cá, thịt, sản phẩm sữa và trái cây. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng có thể thay đổi cấu trúc tiêu thụ thực phẩm ở các hộ. Các hộ gia đình đô thị có thể tiêu thụ nhiều chất béo, protein và thực phẩm hơn do thay đổi lối sống và chi phí làm bữa ăn tại nhà tăng cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, các ngũ cốc chính như ngô, lúa mì và gạo vẫn đóng góp trực tiếp hơn một nửa lượng calo tiêu thụ tổng cộng của dân số thế giới. Hơn nữa, ở mức thu nhập thấp, các hộ gia đình tiêu thụ nhiều ngũ cốc hơn vì chúng là nguồn calo rẻ tiền. Trong khi tăng thu nhập và đô thị hóa có xu hướng tăng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá trị cao, chúng ta chưa hiểu rõ về những thay đổi liên quan đến các loại ngũ cốc được tiêu thụ.

Tăng thu nhập, đô thị hóa và tăng dân số đang thay đổi các nước đang phát triển. Sự chuyển đổi cấu trúc này đang thay đổi lối sống và do đó ảnh hưởng đến tiêu thụ thực phẩm và hệ thống nông nghiệp. Nghiên cứu này sử dụng Bangladesh làm nền tảng nghiên cứu, một nền kinh tế phát triển nhanh chóng ở khu vực Nam Á, để xem xét mẫu hình tiêu thụ thực phẩm đang thay đổi. Dựa trên thông tin từ hơn 29.000 hộ gia đình, nghiên cứu này cho thấy rằng, với sự tăng thu nhập và đô thị hóa, đất nước truyền thống tiêu thụ gạo Bangladesh đang ngày càng tiêu thụ nhiều lương mì hơn. Sự thay đổi trong tỷ lệ tiêu thụ ở Bangladesh rõ ràng cả ở vùng nông thôn và đô thị. Thông tin văn bản thường dựa trên giả định rằng, với tăng thu nhập, hộ gia đình chuyển từ các ngũ cốc chính sang các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét sự thay thế trong cùng một loại ngũ cốc.

Kết quả nghiên cứu cho thấy với sự gia tăng thu nhập, dân số và đô thị hóa nhanh chóng, các nước đang phát triển, bao gồm cả Bangladesh, không chỉ cần cung cấp nhiều mặt hàng thực phẩm hơn trước đây, mà cũng cần chú ý đặc biệt đến giỏ hàng thực phẩm thay đổi - tức là việc tăng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm như lúa mì, cá và đậu. Mặc dù không còn nhiều khả năng mở rộng đất đai để tăng sản xuất lúa mì để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ở Bangladesh, nhưng bằng cách chuyển đất hoang và đất canh tác ít mật độ dưới khai thác vào việc trồng lúa mì, các nhà quyền chính sách ở Bangladesh nên cố gắng tăng sản xuất lúa mì trong nước. Cuối cùng, việc tiêu thụ lúa mì là một hiện tượng chung và gia tăng ở các nước đang phát triển tại châu Á và châu Phi. Do đó, các kết quả của bài báo cũng kêu gọi các cơ quan phát triển quốc tế và nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển khác xem xét việc nâng cao sản xuất lúa mì ở nơi phù hợp và để đảm bảo nguồn cung cấp các mặt hàng thực phẩm ưa thích như lúa mì và các mặt hàng thực phẩm có giá trị cao khác, sẽ được tiêu thụ nhiều hơn do sự gia tăng thu nhập và đô thị hóa nhanh chóng.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.