Tác động của sự đa dạng đô thị đến thị trường nông nghiệp

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 448
$54.90
DF-AGR-LOC
ZIP

Một câu hỏi quan trọng mà các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến là liệu các trang trại gần các thành phố đang phát triển nhanh ở khu vực hạ Sahara có hưởng lợi từ thị trường nông nghiệp cải thiện hay không. Có những tài liệu nghiên cứu và lý thuyết vị trí nông nghiệp cho thấy có lợi, nhưng chưa có nghiên cứu nào chứng minh sự đa dạng trong các thành phố trong một kiểm tra kinh tế chung về thị trường nông nghiệp - kết quả tách biệt. Kiểm tra này dựa trên mô hình hộ nông nghiệp, cho thấy lợi nhuận của một trang trại nên được tối đa hóa mà không phụ thuộc vào lợi ích của hộ gia đình, nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi số lượng thành viên trong gia đình hoặc sở thích của họ. Tuy nhiên, khi các yếu tố như thị trường lao động không hoàn hảo hoặc chi phí giao dịch cao cho nguyên liệu đầu vào hoặc sản phẩm đầu ra gây hạn chế cho khả năng của hộ gia đình tối đa hóa lợi nhuận mà không phụ thuộc vào lợi ích gia đình, thì tình trạng không tách biệt xảy ra.

Trong nghiên cứu này, tôi xem xét sự đa dạng địa lý trong tính tách biệt giữa các khu vực nông thôn, ngoại ô và thành phố bằng cách sử dụng dữ liệu từ bộ dữ liệu LSMS-ISA của WB cho Tanzania năm 2014-15. Tôi tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho việc mối tương quan giữa nhu cầu lao động trước thu hoạch và kích thước hộ gia đình, ngụ ý rằng tính tách biệt không xảy ra ở vùng nông thôn, và đặc biệt yếu hơn đáng kể tại ba thành phố lớn nhất của Tanzania. Kết quả này cho thấy sự gia tăng chức năng của thị trường nông nghiệp xung quanh các thành phố này so với khu vực nông thôn. Tổng thể, các kết quả này đóng góp vào cuộc tranh luận về cách đảm bảo an ninh lương thực đô thị ở khu vực hạ Sahara và giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về bản chất của thị trường yếu tố nông nghiệp.

Dofile này áp dụng phương pháp kiểm tra tính tách rời theo mô hình đơn giản của Benjamin (1992) vào dữ liệu năm 2014-2015 từ bộ dữ liệu LSMS-ISA của WB cho Tanzania. Mô hình bổ sung các biến tương tác giữa quy mô hộ với các biến địa lý trong một mô hình hồi quy về nhu cầu lao động trước thu hoạch để tìm kiếm những ước tính không đồng nhất giữa khu vực nông thôn, khu vực gần thành thị và thành thị. Ý nghĩa của nghiên cứu này được thể hiện ở hai khía cạnh:

  • Đầu tiên, nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu về vai trò của địa lý trong việc xác định thị trường và chi phí giao dịch. Trước đây, người ta thường sử dụng khoảng cách đến đường, chợ hoặc trung tâm thành thị làm chỉ số cho chi phí giao dịch mà không rõ ràng về cơ sở lý thuyết. Nhưng trong nghiên cứu này, tôi sử dụng một khung việc xây dựng dựa trên lý thuyết vị trí nông nghiệp để giải thích tại sao việc có một trung tâm thành thị có thể cải thiện thị trường nông nghiệp trong một khu vực cụ thể. Tôi cũng kiểm tra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị trong kết quả về tính tách rời.
  • Thứ hai, nghiên cứu này đóng góp vào việc nghiên cứu về kiểm tra tính tách rời. Trước đây, các nghiên cứu chủ yếu báo cáo kết quả tổng thể hoặc tìm kiếm sự khác biệt tại cấp hộ gia đình. Chỉ có một nghiên cứu khác đã tìm kiếm sự khác biệt địa lý. Trong nghiên cứu này, tôi sử dụng dữ liệu từ năm quốc gia ở châu Phi để kiểm tra tính tách rời và xem xét sự khác biệt giữa các quốc gia và các yếu tố như giới tính, khoảng cách đến các tuyến đường và thành phố. Kết quả cho thấy tính tách rời yếu hơn đáng kể trong một số quốc gia và vùng địa lý cụ thể.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.