Dofile ước lượng mô hình GARCH

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 1440
$25
G1K1Y62GP9
zip

Dofile ước lượng mô hình GARCH để đánh giá biến động trong khối lượng giao dịch lên lợi suất đầu tư của các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE. Dữ liệu được thu thập theo tuần từ 2005w1 đến 2018w13.

Quy trình thực hiện chi tiết và đầy đủ các bước từ xử lý dữ liệu, vẽ trực quan đồ thị để đánh giá sơ bộ các đặc điểm của chuỗi, kiểm tra tính dừng, kiểm tra sự tồn tại của hiệu ứng ARCH, lựa chọn mô hình, kiểm tra nhân quả... Dofile bao gồm dữ liệu để tiện chạy lại, cũng như cập nhật số liệu để thực hiện một nghiên cứu tương tự.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.