Tác động của khủng hoảng ngân hàng đến tăng trưởng xuất khẩu

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 562
$54.90
ZIP
Dofile này dựa vào bằng chứng từ những cuộc khủng hoảng ngân hàng trong quá khứ để ước lượng nhằm phân tích tác động của các cuộc khủng hoảng ngân hàng đối với tăng trưởng xuất khẩu. Dữ liệu mẫu được thu thập gồm các cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra từ năm 1970 đến năm 2012. 
 
Một số kết quả chính:
 
  • Tác động tiêu cực và có ý nghĩa thống kê của các cuộc khủng hoảng ngân hàng đối với tăng trưởng xuất khẩu, với các ngành công nghiệp phụ thuộc mạnh vào tài chính ngân hàng tăng trưởng ít hơn 14% so với các ngành công nghiệp ít phụ thuộc vào tài chính ngoại vi trong thời kỳ khủng hoảng. Kết quả này được kiểm chứng với việc kiểm soát các yếu tố khác như phát triển tài chính, phát triển tổng thể, cuộc khủng hoảng tiền tệ, các sự sống cầu và các sốc cụ thể của ngành công nghiệp có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu. Kết quả này được kiểm chứng với việc kiểm soát các yếu tố khác như phát triển tài chính (financial development), phát triển tổng thể, cuộc khủng hoảng tiền tệ (currency crises), các cú sốc cầu (demand shocks) và các sốc cụ thể của ngành công nghiệp (industry-specific shocks) có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu.
  • Để giải thích mức độ sụt giảm của luồng thương mại trong cuộc khủng hoảng tài chính, bài báo đánh giá riêng biệt tác động của các sốc từ phía cung (tức là khủng hoảng tài chính) và sốc từ phía cầu (demand-side shocks). Kết quả cho thấy tác động của một sốc từ phía cầu độc lập với tác động của một cuộc khủng hoảng tài chính. Nếu cả hai điều xảy ra cùng một lúc, sẽ có một sốc kép.
  • Những cuộc khủng hoảng sâu hơn thường có tác động mạnh mẽ hơn, và không có sự khác biệt đáng kể giữa các nước có mức thu nhập khác nhau. Nói cách khác, một cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể có tác động tương tự đối với xuất khẩu trong các nước có thu nhập thấp và cao.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.