Dofile phân tích CFA, ước lượng SEM

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 908
$69
G1K1Y5M254
zip

Dựa trên nguồn dữ liệu khảo sát từ 262 đối tượng khách hàng có giao dịch tín dụng tại ngân hàng ABC - chi nhánh X, bài nghiên cứu này kế thừa các mô hình thực nghiệm chất lượng dịch vụ tín dụng và sự hài lòng của khách hàng, nhằm thực hiện kiểm định các giả thuyết về sự tác động của bốn yếu tố gồm chất lượng phục vụ, sự tin cậy trong các giao dịch tín dụng, sự tiện lợi và khả năng đáp ứng của ngân hàng lên chất lượng tín dụng và sự hài lòng của khách hàng.

Toàn bộ quá trình phân tích EFA, CFA và ước lượng SEM được thực hiện trên Dofile của Stata. Ở các bước thực hiện đều được mô tả chi tiết. Dofile đi kèm dữ liệu dạng Excel với đầy đủ các biến, giúp cho quá trình tái lập nghiên cứu hoặc thực hiện một nghiên cứu tương tự dễ dàng và thuận lợi hơn.

Kết quả ước lượng bằng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA cùng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy mô hình lý thuyết đề xuất phù hợp tốt với dữ liệu khảo sát. Cụ thể, cả bốn yếu tố nêu trên đều có tác động đến chất lượng tín dụng của chi nhánh. Ngoài ra, trong mối quan hệ với sự hài lòng thì các yếu tố như chất lượng tín dụng, chất lượng phục vụ, khả năng đáp ứng và sự tiện lợi đều có tác động tích cực làm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đến giao dịch tín dụng tại chi nhánh. Trong đó, sự tiện lợi là yếu tố tác động quan trọng nhất đến cả chất lượng tín dụng và sự hài lòng của khách hàng. Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy chưa đủ bằng chứng để xác nhận sự tác động của yếu tố tin cậy đến sự hài lòng của khách hàng.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.