Điều khoản hoạt động

Bằng việc truy cập vào trang web https://tns.net.vn, bao gồm bất kỳ trang nào tại tên miền này, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào trang web. Trước khi đăng ký tài khoản, mua và tải sản phẩm, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện bên dưới.

1. Bản quyền và DMCA

Trang web https://tns.net.vn không cung cấp bất kỳ sản phẩm hay tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền. Chúng tôi cũng không lưu trữ bất kỳ tập tin nào liên quan đến bản quyền. Toàn bộ sản phẩm trên trang web được phát hành theo bản quyền GNU và được phát triển bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp.
Những sản phẩm hay bất kỳ tài liệu xuất hiện trên trang web được phép sử dụng cho mục đích cá nhân. Nếu bạn muốn sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại, bạn nên mua trực tiếp từ nhà phát triển.
Việc tái sử dụng bất kỳ dữ liệu, hình ảnh, icon hay video nào trong nội dung sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào đều bị nghiêm cấm.
Tất cả sản phẩm số mà bạn đã mua đều không được bán lại hoặc phân phối lại. Nếu chúng tôi phát hiện ra, tài khoản của bạn sẽ bị khoá mà không cần cảnh báo trước.

2. Cung cấp sản phẩm

Sau khi thanh toán, bạn có thể tải sản phẩm, dữ liệu mà bạn đã mua từ chính trang sản phẩm đó hoặc trong tài khoản cá nhân của bạn. Bạn có thể tải và sử dụng sản phẩm ngay lập tức ngay sau khi hoàn thành quá trình mua hàng và thanh toán trực tuyến.

3. Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không hoàn tiền sau khi đơn hàng đã hoàn tất trừ trường hợp dữ liệu không thể mở và sử dụng được. Do vậy, bạn vui lòng đọc kỹ mô tả sản phẩm, cách sử dụng trước khi thực hiện thanh toán. Nếu dữ liệu không mở được, chúng tôi sẽ cần thời gian để tìm hiểu và sửa lỗi. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

4. Chính sách hỗ trợ

Chúng tôi tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật miễn phí thông qua hệ thống email và hỗ trợ trực tuyến trên trang web. Chúng tôi có thể không phải người sản xuất trực tiếp ra sản phẩm, nên khả năng hỗ trợ kỹ thuật có giới hạn. Chúng tôi không thay đổi tính năng của sản phẩm hay sửa lỗi sản phẩm từ nhà cung cấp.

5. Chính sách bảo mật

Tất cả các thông tin của khách hàng cung cấp đều được sử dụng với mục đích hoàn thiện đầy đủ thông tin của quá trình mua và cung cấp sản phẩm. Xin vui đọc chi tiết chính sách bảo mật thông tin tại trang: https://tns.net.vn/privacy-policy

6. Cam kết bán hàng

Chúng tôi cam kết rằng bất kỳ sản phẩm trên trang web không chứa bất kỳ malware, virut hay quảng cáo nào. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết rằng các dữ liệu bạn mua trên trang web https://tns.net.vn sẽ đáp ứng toàn bộ các yêu cầu phân tích hay nghiên cứu của bạn. Bạn cần xác định rõ yêu cầu và đối chứng với các mô tả dữ liệu của chúng tôi trước khi quyết định chọn mua.

7. Điều khoản và Điều kiện

Trang web có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Điều khoản và Điều kiện hiện tại mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện bán sản phẩm và đăng ký tài khoản. Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp có thay đổi về các điều kiện bán sản phẩm hoặc đăng ký thành viên.

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.