Dofile ước lượng tác động của Populism đến tăng trưởng GDP

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 386
$54.90
DF-POP-GDP
ZIP

Có ba chủ đề trong nghiên cứu gần đây về các chế độ dân túy: (1) xác định đặc điểm chính của chúng, (2) giải thích việc nổi lên quyền lực, và (3) phân tích chính sách và tác động kinh tế của chúng. Bài báo này thuộc về chủ đề thứ ba, cung cấp các ước tính mới về tác động của các chế độ dân túy cánh tả tại Trung Mỹ đến sự phát triển kinh tế trong thế kỷ 21. Chúng tôi tập trung vào năm quốc gia Trung Mỹ trong đó những nhà lãnh đạo dân túy cánh tả đã nắm quyền và thay đổi đáng kể chính sách công. Khác với nghiên cứu trước đó, chúng tôi xem xét các cú sốc giá có thể cũng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế trong thời gian các chế độ này tiếp quản quyền lực. Nói chung, chúng tôi nhận thấy rằng các chế độ dân túy cánh tả đã làm giảm thu nhập thực trên đầu người cả trong ngắn hạn và dài hạn, sau khi tính đến các cú sốc giá đó.

Dofile ước tính tổng cộng bốn mô hình. Mô hình đầu tiên xem xét tác động của tất cả các năm dân túy đến log của GDP đầu người (PPP). Mô hình thứ hai phân biệt tác động ngắn hạn và dài hạn của dân túy cánh tả. Giai đoạn ngắn hạn được xác định là 5 năm đầu tiên của dân túy, và giai đoạn dài hạn được xác định là các năm còn lại sau 5 năm đầu tiên. Mô hình ba và bốn tương tự như mô hình một và hai, nhưng biến số độc lập là phần trăm thay đổi của GDP bình quân đầu người (PPP) thay vì log của GDP bình quân. Lần lượt, mỗi mô hình trong bốn mô hình này được chạy với sáu biến thể khác nhau (các biến kiểm soát và phương pháp ước tính khác nhau). 

Để tính toán sự tự tương quan trong biến phụ thuộc, chúng tôi lặp lại ba mô hình được đề cập ở trên bằng cách bao gồm một thành phần trễ của biến phụ thuộc. Để giảm thiểu vấn đề thiên chệch Nickell do thành phần trễ gây ra, chúng tôi sử dụng phương pháp ước lượng Arellano-Bond cho các mô hình có thành phần tự tương quan.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.