Dofile ước lượng mô hình NARDL

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 990
$35
G1K1Y31180
zip

Dofile ước lượng mô hình NARDL đánh giá ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2009m8 đến 2020m10.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.