Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS

Bởi thuyetnn
0
(1)
1 1242
$55
G1K1YF1Q2D4
RAR

Dofile ước lượng mô hình hàm cầu AIDS cho 11 nhóm thực phẩm. Bộ dữ liệu VHLSS được sử dụng để tính toán độ co dãn của chi tiêu theo giá và thu nhập của các hộ gia đình Việt Nam cho từng nhóm thực phẩm. Thông qua dofile, các bạn có thể tìm hiểu cách xử lý bộ dữ liệu VHLSS cũng như VARHS để từ đó khai thác các bộ dữ liệu này phục vụ cho các nghiên cứu khác về hộ gia đình như thu nhập, tiêu dùng, tín dụng vi mô, kiều hối, giáo dục, y tế,...

Dofile ước lượng mô hình AIDS tính độ co dãn của cầu chi tiêu cho 11 nhóm thực phẩm của các hộ gia đình Việt Nam. Mẫu dữ liệu sử dụng trong dofile là bộ dữ liệu VHLSS 2010. Toàn bộ quá trình xử lý, trích lọc các quan sát, nối các dataset, tính toán các biến và đặc biệt là các tính toán ma trận cho các độ co dãn của cầu theo chi tiêu và thu nhập của hộ ở các nhóm thực phẩm đều được thực hiện trên dofile. Hai phương pháp tính toán chỉ số giá Stones và Laspeyres được tính toán để lựa chọn chỉ số phù hợp cho điều kiện dữ liệu của Việt Nam. Mô hình hàm cầu của các nhóm thực phẩm được ước lượng bằng kỹ thuật ước lượng SUR (Seemingly Unrelated Regression) qua câu lệnh sureg trên Stata. Các kiểm định về sự tương quan giữa các phương trình hàm cầu được thực hiện để đánh giá độ phù hợp của phương pháp.

Câu lệnh sureg được sử dụng để ước lượng sự tương quan đồng thời về tỉ trọng chi tiêu cho các nhóm, từ đó, độ co dãn được tính dựa trên các phép toán ma trận. Các phân tích được tính toán chi tiết cho 5 nhóm thu nhập, 6 vùng địa lý để có cách nhìn cụ thể cho các đối tượng. Từ ví dụ này, các bạn có thể học được cách xây dựng ma trận, truyền tham số để thực hiện các phép tính trên ma trận...

Mô hình hệ thống phân tích hàm cầu AIDS được áp dụng phổ biến trong đánh giá tác động của việc thay đổi giá cả lên sản lượng tiêu dùng hay mức chi tiêu cho các nhóm hàng hóa, đặc biệt là các nhóm hàng lương thực, thực phẩm.

Mô hình với chỉ số giá Laspeyres được ước lượng cho kết quả phân tích phù hợp với điều kiện Việt Nam hơn so với áp dụng chỉ số giá Stone. Nghiên cứu cũng cho thấy phần lớn các nhóm thực phẩm đều là những hàng hóa thông thường, và co dãn theo giá. Trong đó, thịt các loại, tôm cá, đường - bánh kẹo - sữa và đồ uống là những nhóm hàng có tỷ trọng chi tiêu tăng theo giá. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy những hộ thuộc nhóm thu nhập cao bị tác động bởi sự thay đổi giá mạnh hơn so với những hộ thuộc nhóm có thu nhập thấp.

  • Du Lieu
    Nghiên cứu quá chi tiết
    2 năm cách đây

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.