Cập nhật 2022: Bộ chỉ số ICT dạng bảng từ 2005

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 1185
$19
G1K1X2I2G2P5
RAR

Chuyển đổi số ngày càng nhận được sự quan tâm của các quốc gia. Việt Nam cũng không ngoài xu hướng đó. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy chuyển đổi số mang lại những hiệu quả tích cực trong cải cách hành chính (PAR), nâng cao nâng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của địa phương...

Chỉ số ICT cho biết mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT. Bộ chỉ số ICT được tổng hợp từ năm 2005 đến nay. Riêng năm 2021 không khảo sát, và có thể xem xét sử dụng chỉ số DTI hoặc chỉ số EBI thay thế.

Dữ liệu được đóng gói dạng bảng gồm hai file:

  • Stata (ICT_2005_2022.dta) và 
  • Excel (ICT_2005_2022.xlsx).

Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.

Biến Tên biến
tinhcd Tên tỉnh có dấu
ID STT tỉnh
YEAR Năm khảo sát
ICT Chỉ số ICT
RANK Xếp hạng ICT
HTKT Chỉ số HTKT
HTNL Chỉ số HTNL
UDCNTT Chỉ số ƯDCNTT
tinhkd Tên tỉnh không dấu
code Tên tỉnh viết liền
id64 Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63 Mã 63 tỉnh
idvhlss Mã tỉnh theo VHLSS
region5 5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6 6 vùng
bigc 5 Tp trực thuộc TW

Nhằm rút ngắn thời gian tổng hợp, giảm các phiền toái không đáng có khi nối các bộ dữ liệu, TNS giới thiệu bộ dữ liệu ICT đã được nối sẵn (dạng bảng) từ 2005 - 2022 (sẽ tiếp tục cập nhật khi có dữ liệu)  bao gồm chỉ số ICT tổng thể, xếp hạng ICT của các tỉnh và ba chỉ số thành phần gồm chỉ số về hạ tầng kỹ thuật, chỉ số về hạ tầng nguồn nhân lực và chỉ số ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ ICT này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.