Giá đồng - chỉ báo tăng trưởng của nền kinh tế

Giá đồng - chỉ báo tăng trưởng của nền kinh tế

Đồng vốn được coi là một thước đo kinh tế khi giá cả mặt hàng này được các chuyên gia sử dụng để phản ánh sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng được sử dụng trong nhiều vật liệu xây dựng, bao gồm cả dây diện và ống nước. Điều đó có nghĩa kim loại này là một thước đo của nền kinh tế bởi nó sẽ nóng lên khi kinh tế phát triển mạnh và hạ nhiệt khi nền kinh tế bị thu hẹp.

==> Xem xét sử dụng giá đồng làm chỉ báo của tăng trưởng kinh tế trong các mô hình vĩ mô.