Chia sẻ

Chỉ số Herfindahl và chỉ số HHI

Chỉ số Herfindahl thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong phân tích cạnh tranh...

Giá đồng - chỉ báo tăng trưởng của nền kinh tế

Xem xét sử dụng giá đồng làm chỉ báo của tăng trưởng kinh tế trong các mô hình vĩ mô

Giới thiệu bộ dữ liệu IMF

IMF công bố rất nhiều chỉ số kinh tế, tài chính hữu ích về tài chính quốc tế (IFS), cán cân thanh toán...

Báo cáo phát triển con người HDR 2020

Báo cáo Phát triển Con người HDR 2020 với chủ đề “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ...

Báo cáo phát triển con người HDR 2019

Báo cáo Phát triển Con người năm 2019 trình bày HDI 2018 (giá trị và thứ hạng) của 189 quốc gia và vùng...

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.