Tag: Khoáng sản

Trữ lượng các khoáng sản trên thế giới

Trung Quốc là nhà sản xuất chiếm tới 35-55% sản lượng thế giới (Nhôm, 55% hay Nickel, 35%) và có ảnh...

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.