Tag: HDR

Báo cáo phát triển con người HDR 2020

Báo cáo Phát triển Con người HDR 2020 với chủ đề “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ...

Báo cáo phát triển con người HDR 2019

Báo cáo Phát triển Con người năm 2019 trình bày HDI 2018 (giá trị và thứ hạng) của 189 quốc gia và vùng...

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.