Tag: Trading

Trữ lượng các khoáng sản trên thế giới

Trung Quốc là nhà sản xuất chiếm tới 35-55% sản lượng thế giới (Nhôm, 55% hay Nickel, 35%) và có ảnh...

Hiệu ứng của cải

Hiệu ứng của cải là lý thuyết kinh tế hành vi cho thấy mọi người chi tiêu nhiều hơn khi giá trị tài...

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.