Trữ lượng các khoáng sản trên thế giới

Trữ lượng các khoáng sản trên thế giới
  • Chile chiếm 23% trữ lượng đồng, theo sau là Úc và Peru (cùng 10%)
  • Guinea nắm giữ khoảng 25% trữ lượng bauxite sử dụng trong sản xuất nhôm
  • Indonesia chiếm 24% trữ lượng Nickel toàn cầu
  • Trung Quốc nắm giữ khoảng 23% trữ lượng thiếc (tin) toàn cầu,
  • Úc là quốc gia có hơn 40% trữ lượng quặng chì (lead ore) và 27% trữ lượng kẽm toàn cầu.
  • Trong lĩnh vực luyện kim, Trung Quốc là nhà sản xuất chiếm tới 35-55% sản lượng thế giới (Nhôm, 55% hay Nickel, 35%) và có ảnh hưởng quan trọng đến sản lượng và giá cả các hàng hóa này.