Hiệu ứng của cải

Hiệu ứng của cải

Hiệu ứng của cải là lý thuyết kinh tế hành vi cho thấy mọi người chi tiêu nhiều hơn khi giá trị tài sản của họ tăng lên. Hiệu ứng xảy ra khi người tiêu dùng cảm thấy an toàn hơn về tài chính, khi nhà cửa hoặc danh mục đầu tư của họ tăng về giá trị. Hiệu ứng tạo nên cảm giác giàu có hơn, ngay cả khi thu nhập và chi phí cố định của họ vẫn giống như trước đây.

Người nghèo khác người giàu ở sự lựa chọn và khả năng tiếp cận các phương tiện hiện đại của cuộc sống. Việc hạn chế trong khả năng tiếp cận đó khiến cho các quyết định của họ có vẻ không hợp lý so với những bộ phận người dân có thu nhập và lựa chọn tốt hơn.