Bộ dữ liệu VHLSS 2018

Bởi aladin
0
(0)
0 1719
$29 Sold
ALA_VHLSS2018
RAR

Bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư của các hộ gia đình Việt Nam năm 2018 (VHLSS 2018), với cở mẫu hơn 41 nghìn hộ và đều có bảng hỏi đầy đủ. Dữ liệu được tổng hợp dưới dạng file Stata (.dta).

Bộ dữ liệu được đóng gói dạng file nén (RAR) với dung lượng hơn 100 MB.

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.