Bộ dữ liệu khảo sát nông hộ VARHS 2006 - 2018

Bởi aladin
0
(1)
1 1717
$49 Sold
ALA_VARHS0618
RAR

Bộ dữ liệu khảo sát nông hộ hay bộ dữ liệu khảo sát hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam, VARHS được tổng hợp từ năm 2006 đến 2018. Đóng gói trong bộ dữ liệu VARHS 2006 - 2018 bao gồm các bộ riêng rẽ như:

 • VARHS 2006
 • VARHS 2008
 • VARHS 2010
 • VARHS 2012
 • VARHS 2014
 • VARHS 2016
 • VARHS 2018

Mỗi bộ dữ liệu đều gồm hai thư mục là Data (chứa dữ liệu dạng Stata, .dta) và thư mục Docs (bao gồm các bảng hỏi, hay tài liệu hướng dẫn của bộ dữ liệu khảo sát).

 • Du Lieu
  Bộ mới nhất là 2018?
  2 năm cách đây

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.