Bộ dữ liệu ICT Việt Nam dạng bảng từ 2013 - 2020

Bởi thuyetnn
0
(0)
0 980
$15
G1K1X2I2G2P5
RAR

Chuyển đổi số ngày càng nhận được sự quan tâm của các quốc gia. Việt Nam cũng không ngoài xu hướng đó. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy chuyển đổi số mang lại những hiệu quả tích cực trong cải cách hành chính (PAR), nâng cao nâng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của địa phương...

Chuyển đổi số cho biết mức độ áp dụng CNTT vào các hoạt động của chủ thể. Với dữ liệu hiện có, chuyển đổi số được đại diện bởi chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT do Bộ Thông tin & Truyền thông đánh giá.

Dữ liệu được đóng gói dạng:
Stata (ICT-2013-2020.dta) và Excel (ICT-2013-2020.xlsx).

Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.

Biến Kiểu Định dạng Tên biến Tiếng Anh
tinhcd str22 %22s Tên tỉnh có dấu pro_vi
ID float %9.0g STT tỉnh id
YEAR int %10.0g Năm khảo sát year
ICT double %7.2f Chỉ số ICT ict
RANK int %10.0g Xếp hạng ICT ict_rank
HTKT double %7.2f Chỉ số HTKT ict_tech
HTNL double %7.2f Chỉ số HTNL ict_human
UDCNTT double %7.2f Chỉ số ƯDCNTT ict_apply
tinhkd str17 %17s Tên tỉnh không dấu pro_en
code str12 %12s Tên tỉnh viết liền code
id64 byte %10.0g Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) id64
id63 byte %10.0g Mã 63 tỉnh id63
idvhlss byte %10.0g Mã tỉnh theo VHLSS idvhlss
region5 str31 %31s 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) region5
region6 byte %10.0g 6 vùng region6
bigc byte %10.0g 5 Tp trực thuộc TW bigc

Nhằm rút ngắn thời gian tổng hợp, giảm các phiền toái không đáng có khi nối các bộ dữ liệu, TNS giới thiệu bộ dữ liệu ICT đã được nối sẵn (dạng bảng) từ 2013 - 2020 (sẽ cập nhật khi có dữ liệu 2021)  bao gồm chỉ số ICT tổng thể, xếp hạng ICT của các tỉnh và ba chỉ số thành phần gồm chỉ số về hạ tầng kỹ thuật, chỉ số về hạ tầng nguồn nhân lực và chỉ số ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ ICT này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Mặc dù dữ liệu sẳn có đủ cho giai đoạn 2013 - 2020, tuy nhiên, chúng tôi giữ lại các quan sát xếp hạng 2012. Lý do, chúng tôi dự phòng trường hợp các bạn sử dụng các mô hình xếp hạng (hồi quy logit/probit thứ tự cho dữ liệu bảng)

Chưa có đánh giá nào!

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.