• Trang chủ

SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 039
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 038
 • Kỷ niệm chương - Biểu trưng 011
 • Cúp 13
 • Cúp 02
 • Cúp 01
 • Huy Chương 013
 • Huy Chương 010
 • Huy Chương 008
 • Huy Chương 007
 • Huy Chương 001
 • Biểu Trưng 009
 • Biểu Trưng 007
 • Biểu Trưng 006
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 035
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 034
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 033
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 032
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 031
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 030
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 005
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 003
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 002
 • Kỷ Niêm Chương - Biểu Trưng 001
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 053
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 046
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 043
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 041
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 018
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 013
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 011
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 010
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 009
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 005
 • Huy Hiệu - Logo Cài Áo 002

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Được chọn là Công ty thực hiện nhiều hạng mục công việc như biên tập, thiết kế Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam; Bản tin Truyền tải Điện 1; Tổ chức sự kiện; Quảng cáo báo chí và sản xuất quà tặng cho các đơn vị theo ngành dọc..., chúng tôi tự hào đã được góp sức vào thành công chung của nhiều sự kiện quan trọng do ngành Điện tổ chức...

 

Lễ ký kết bàn giao Trạm 500kV lớn nhất Đông Nam Á

 

Công bố quyết định khen thưởng CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất

 

Lế gắn biển Công trình chào mừng 57 năm ngày Truyền thống ngành Điện.

 

 

Tin Liên Quan: